ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αποκατάσταση – μετατροπή πρώην κυλινδρόμυλου Λούλη σε Ξενοδοχείο 5* στα Παλιά Βόλου

Έτος κατασκευής : -

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης Πολ .Μηχ.: _ Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης

Δ. Βούλγαρης