ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Kατοικία Κορμάζου στην Αγχίαλο Μαγνησίας (προσθήκη Α' ορόφου)

Έτος κατασκευής: 1991

Αρχιτέκτων: Κ. Αδαμάκης     Πολ. Μηχ.: Φ. Σαμαράς        Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης
                    Ε. Τζαβέλλα