ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Κέντρο υγείας Ζαγοράς Α’ Βραβείο (ανάθεση)

Έτος κατασκευής
: 1984

Αρχιτέκτων: Κ. Αδαμάκης Μηχ. Μηχ: Φ.Κωστίκας  Ηλ. Μηχ.: Ι.Ψυλλάς 

Θ.Μαραβέλιας
Α.Περιβολάρης