ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αποκατάσταση ελαιοτριβείο Σωλήνη και μετατροπή σε μουσείο

Έτος μελέτης
: 2013

Αρχιτέκτων : Κ. Αδαμάκης        Συνεργάτες: Κ. Κωστούλα       Πολ. Μηχ.: Ν. Χατζηνικολάου         Ηλ. Μηχ.: Σ. Μάρκου