ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Πολιτιστικό κέντρο Νέας Ιωνίας, Βόλος

Έτος κατασκευής :
2012

Αρχιτέκτων :
Κ. Αδαμάκης             Συνεργάτες: Ε. Παύλου          Πολ. Μηχ.: Ν. Χατζηνικολάου           Μηχ. Μηχ.: -