ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ