ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ