ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ