ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (πρώην εργοστάσιο χαλβαδοποιίας - ζαχαρωδών προϊόντων "ΣΤΥΛ. Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ")