ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Πεζογέφυρα σύνδεσης σταθμού «Νερατζιώτισσα» με το Mall

Έτος κατασκευής :
2003-2004

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης Συνεργάτες: Κ.Σαράντης Πολ. Μηχ: Φ. Σαμαράς Μηχ. Μηχ: Δ.Ζημέρης

 Ε.Τζαβέλλα 


Γ. Γίδαρης