ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Εγκαταστάσεις μεταπτυχιακού στην Αρχιτεκτονική σχολή του Π. Θεσσαλίας

Έτος κατασκευής :
2009

Αρχιτέκτων :
Κ. Αδαμάκης           Πολ. Μηχ.: -              Μηχ. Μηχ.: -