ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Εργαστήριο ξύλου και μετάλλου στην Αρχιτεκτονική σχολή του Π. Θεσσαλίας

Έτος κατασκευής :
2012

Αρχιτέκτων :
Κ. Αδαμάκης                Πολ. Μηχ.: -                 Μηχ. Μηχ.: -