ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Αίθουσα εικαστικών στην Αρχιτεκτονική σχολή του Π. Θεσσαλίας

Έτος κατασκευής : 2012

Αρχιτέκτων :
Κ. Αδαμάκης               Πολ. Μηχ.: -                       Μηχ. Μηχ.: -