ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Αποκατάσταση – μετατροπή διατηρητέου μεγάρου «Τσικρίκη» σε πανεπιστημιακό κτίριο


Έτος κατασκευής : 2009-2011


Αρχιτέκτων:Γ. Κίζης Συνεργάτες:Κωνσταντής Κίζης   Πολ. Μηχ.:Κ. Καραγεώργος    Ηλ.Μηχ.:Χ. Ζόμπολας

Κ. Αδαμάκης
Μίνωας Παταπατίου   
 Φ. Σαμαράς      
 Ξ. ΚόζαρηςΘάλεια Βογιατζόγλου


Ελένη Κουσκούτη


Αλέξανδρος Καραγεώργος


Γιώργος Γράψας

Το μέγαρο Τσικρίκη είναι διατηρητέο μνημείο χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργο τέχνης, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία. Είναι έργο του Αρχιτέκτονα Αναστασίου Μεταξά (1863-1937) και παρουσιαζει αρζιτεκτπνικό και μορφολογικό ενδιαφέρον ως αξιόλογο δείγμα της εκλεκιστικής αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου. Το κτίριο σχεδιάστηκε ως κατοικία του δημάρχου Α. Γκλαβάνη . το 1955 αγοράστηκε από τον οφθαλμίατρο Τσικρίκη και χρησιμοποιήθηκε ως οφθαλμολογική κλινική και κατοικία της οικογένειας του. Στο ισόγειο του κτιρίου στεγάστηκε το γαλλικό προξενείο. Κεντρικός στόχος της επέμβασης είναι το μέγαρο, αφενός να μετατραπεί σε λειτουργικό κτίριο του Π.Θ. και αφετέρου να συμμετέχει ως σημείο αναφοράς , ενεργά στην πολιτιστική, κοινωνική  και οικονομική ζωή της πόλης του Βόλου. Η πρόταση αποβλέπει στην επισκευή , αποκατάσταση και ένταξη των νέων χρήσεων στο κτίριο με περιορισμένες κατά το δυνατόν έκτασης μετατροπές, σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο σεβασμού της αρχιτεκτονικής, δομικής και κατασκευαστικής λογικής του κτιρίου. Οι νέες αρχιτεκτονικές χειρονομίες, όπου είναι απαιτητές για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας είναι διακριτές, δείχνοτας τον μεταγενέστερο χρόνο κατασκεύης τους, ήπιες, σεβόμενες την ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής εικόνας του διατηρητέου κτιρίου.