ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αποκατάσταση – μετατροπή μεταλλουργίας Παπαρήγα σε πανεπιστημιακό κτίριο (Αρχιτεκτονική Σχολή του Π. Θεσσαλίας)


Έτος κατασκευής : 1989-1990

 

Αρχιτέκτων: Κ. Αδαμάκης Σύμβουλοι:Τ .ΚωτσιόπουλοςΠολ. Μηχ:_Μηχ. Μηχ:_
 Δ.ΝικολάουΚ.Προγκίδης
 Ε.Γαλλή ΠρογκίδουΜ.Τζεκάκης
 Δ.Φιλιππιτζής

 

 

Το κτίριο στο οποίο έγινε η επέμβαση, ήταν πρώην αποθήκη μηχανουργικού εργοστασιακού συγκροτήματος, στη δυτική είσοδο του Βόλου. Σήμερα το συγκρότημα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και αποτελείται από τρία κτίρια: το μηχανοστάσιο, την αποθήκη και το χυτήριο. Η αποθήκη, που ήταν ένα υπόστεγο με μεταλλική στέγη, διαστάσεων 40x80 μέτρων, μετασχηματίστηκε σε πανεπιστημιακό κτίριο με τη διατήρηση του εξωτερικού περιβλήματος και τη δημιουργία «κτιρίου μέσα στο κτίριο». Διατηρήθηκε το ύφος της εργοστασιακής κατασκευής τόσο στην οργάνωση του χώρου όσο και στην επιλογή των υλικών και των χρωμάτων.
Το κτίριο περιέχει τρείς ζώνες χώρων: δύο ελεύθερους χώρους μεγάλου ύψους στην αρχή και το τέλος του κελύφους και διώροφο εσωτερικό « κτίριο» στο κέντρο. Το εσωτερικό αυτό «κτίριο» αποτελείται από τέσσερις ενότητες ανεξάρτητες μεταξύ τους, που περιλαμβάνουν χώρους διδασκαλίας, εργαστήρια και γραμματείες στο ισόγειο και γραφεία προσωπικού και βιβλιοθήκη στον όροφο. Όλοι οι ελεύθεροι χώροι επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ προέχουσα σημασία αποκτά ο κεντρικός εσωτερικός «δρόμος» που φωτίζεται άμεσα από τη διαφανή –στο σημείο εκείνο- στέγη. Άποψη των μελετητών ήταν ότι η προβολή του εργοστασιακού χαρακτήρα του κτιρίου προάγει την καλλιέργεια ενός «τοπικού» αρχιτεκτονικού ιδιώματος.