ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατοικία διακοπών Τζαβέλλα στο Μαλάκι Πηλίου (προσθήκη)

Έτος κατασκευής : 1993-1995

Αρχιτέκτων : Κ. Αδαμάκης             Πολ. Μηχ.: Φ. Σαμαράς        Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης                    
                      Ε.Τζαβέλλα