ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αποκατάσταση διατηρητέας κατοικίας Λιαρέλη στη Μυτιλήνη

Έτος κατασκευής
: 2001

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης Πολ .Μηχ.: Φ. Σαμαράς Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης

Ε. Τζαβέλλα