ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατοικία διακοπών Γαβριήλ στο Παπά νερό – Πήλιο

Έτος κατασκευής : 2011

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης Πολ .Μηχ.: Ν. Χατζηνικολάου Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης

Ε. Τζαβέλλα
Κ. Σαράντης