ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατοικία διακοπών Κωτούζα στο Παπά Νερό – Πήλιο (προσθήκη)

Έτος κατασκευής : 2012

Αρχιτέκτων: Κ. Αδαμάκης Συνεργάτες:Ε. Παύλου

Ε.Τζαβέλλα
Κ. ΣαράντηςΓ. Κινατσίδης