Καλως ορίσατε

  Το  γραφείο «K.Αδαμάκης – Ε.Τζαβέλλα Αρχιτέκτονες και συνεργάτες» ασχολείται με αρχιτεκτονικές μελέτες  και κατασκευές-επιβλέψεις ιδιωτικών και δημοσίων έργων (κατοικίες, συγκροτήματα, ξενοδοχεία, σχολεία, εργοστάσια), επεμβάσεις και επαναχρήσεις βιομηχανικών κτιρίων,  διαμορφώσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων στο Βόλο, το Πήλιο και σ’ όλη την Ελλάδα από το 1980.

  Η εμπειρία και η γνώση για όλο το φάσμα των τεχνικών εργασιών και μελετών και η παρουσία του συνεργαζόμενου επιστημονικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων εγγυάται την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.


   " K. Adamakis – E.Tzavella Architects and associates " architectural office is dedicated to architectural design and construction as well as supervision of private and public projects ( residential , hotels, schools, industrial buildings) ,  renovation, refurbishment, extension and reuse of industrial buildings, interior and exterior design in Volos , Pelion and all over Greece since 1980.


  The experience and across the spectrum technical knowledge of the practice as well as the qualified associates and personnel guarantees the quality of service.