ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

14-16/9/2006_Συνέδριο στη Ν.Ιωνία Βόλου «Marketing και Αειφόρος Ανάπτυξη του Τόπου» Interreg III C Έργο Cult Mark -Πολιτιστική Κληρονομιά. Τοπική Ταυτότητα και Marketing του τόπου για βιώσιμη ανάπτυξη
13.11.2006


Περισσότερα
13-14/11/2006_Ημερίδα στη Νάπολη «CHORUS network closure meeting»
13.11.2006


Περισσότερα
18/5/2006 _Ημερίδα στο Βόλο «Βιομηχανική κληρονομιά μεταξύ γης και θάλασσας προς το οικομουσείο Παγασητικού κόλπου, για ένα δίκτυο Βιομηχανικής κληρονομιάς στη Μαγνησία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου οικομουσείων»
18.05.2006


Περισσότερα
17-21/05/2006_Σεμινάριο στο Βόλο «URBACT CHORUS Meeting - Η βιομηχανική κληρονομιά ως μέσο αστικής ανάπτυξης»
17.05.2006


Περισσότερα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11