ΓΡΑΦΕΙΟ

  
Το γραφείο Αδαμάκη ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές της δεκαετίας του 1980, στο Βόλο και στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο στην οδό Αμπελακίων 6.

Τη διεύθυνση του γραφείου έχει ο Κώστας Αδαμάκης Δρ. Αρχιτέκτων, επίκουρος καθηγητής του  τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  
Συνεργάτης από το 1987 η Ευδοκία Τζαβέλλα Αρχιτέκτων ΕΜΠ,Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ και Msc του τμήματος Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χωροταξία -Πολεοδομία.

Το γραφείο καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων:
  •     Μελέτη και επίβλεψη τεχνικών έργων του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και ειδικότερα κτίρια κατοικιών και διοίκησης, τουριστικές εγκαταστάσεις, αποκαταστάσεις μνημείων και οικιστικών συνόλων,  κτίρια εκπαίδευσης και πολιτισμού, επεμβάσεις σε υφιστάμενα βιομηχανικά κελύφη   κλπ.
  •   Διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο σε συνεργασία  με τους εξωτερικούς συνεργάτες, και τους συμβούλους εγγυάται για το  καλύτερο τεχνικό και επιστημονικό  αποτέλεσμα, των έργων που αναλαμβάνει.
  •  Παράλληλα : 
-συμμετέχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς,
-εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου,
-δημοσιεύσεις σε έγκυρα αρχιτεκτονικά έντυπα,
-συνέδρια και ημερίδες.

› ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ