ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


Διαχείριση Βιομηχανικής κληρονομιάς, Αθήνα
29.01.2013
Μαθήματα στην “Ακαδημία Πλάτωνος” με αντικείμενο τη διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς (Θεσμικό πλαίσιο, ιστορική αναδρομή, ένταξη βιομηχανικών κτιρίων στον ιστό της πόλης)

Περισσότερα
Μέγαρο Τσικρίκη
28.12.2012
Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης μεγάρου Τσικρίκη (Πανεπιστημιακό κτίριο Π.Θ.)

Περισσότερα
Μετατροπή πρώην καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου σε Πανεπιστημιακό κτίριο του Π.Θ.
01.12.2012
Ένταξη με το ποσό των 10 εκ. € του έργου “Μετατροπή πρώην καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου σε Πανεπιστημιακό κτίριο του Π.Θ.“ στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Περισσότερα
Βιομηχανική κληρονομιά. Αναβίωση και βιωσιμότητα
01.11.2012

Μέλος της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής για τη διοργάνωση συνεδρίου και έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου το Μάιο 2013 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη


Περισσότερα
1 2