ΕΡΓΑ

› ΚΑΤΟΙΚΙΑ
› ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
› ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
› ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
› ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
› ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
› ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
› ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ