ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Μάιος 2013_1η έκθεση Αρχιτεκτονικού έργου
27.12.2012
Μέλος της επιστημινικής και συντονιστικής επιτροπής της διοργάνωσης
Αφορά την ένταξη νέων χρήσεων σε υφιστάμενα βιομηχανικά κελύφη στην Ελλάδα και την Κύπρο την περίοδο 1980-2012
Συνδιοργάνωση: TICCIH_EIA_Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΠΘ, ΠΑΤΡΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ,_ΤΕΕ_ΕΤΑΚ ΚΥΠΡΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ_ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Συμμετοχή με τέσσερα έργα 1./  Μεταλλουργία "Παπαρήγα"- Πανεπιστημιακό κτίριο
                                                  2./ Καπνοβιομηχανία "Ματσάγγου" -Πανεπιστημιακό κτίριο
                                                  3./ Καπναποθήκη "Σπίρερ"- Πολιτιστικό Κέντρο
                                                  4./ Καπναποθήκη "Αλαμανή" - Κτίριο κατοικιών