ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαχείριση Βιομηχανικής κληρονομιάς, Αθήνα
29.01.2013
Μαθήματα στην “Ακαδημία Πλάτωνος” με αντικείμενο τη διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς (Θεσμικό πλαίσιο, ιστορική αναδρομή, ένταξη βιομηχανικών κτιρίων στον ιστό της πόλης)