ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μέγαρο Τσικρίκη
28.12.2012
Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης μεγάρου Τσικρίκη (Πανεπιστημιακό κτίριο Π.Θ.)