ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μετατροπή πρώην καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου σε Πανεπιστημιακό κτίριο του Π.Θ.
01.12.2012