ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

3/2/2013_Τρίτη Διάλεξη στο Καποδηστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρόγραμμα Ακαδημία Πλάτωνος” με τίτλο “Το βιομηχανικό κτίριο ως μοχλός αστικής αναβάθμισης”
03.02.2013