ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

26/1/2013_Δεύτερη Διάλεξη στο Καποδηστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών "Πρόγραμμα Ακαδημία Πλάτωνος” με τίτλο “Η εκπαίδευση στα θέματα βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα"
26.01.2013