ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

14-16/9/2006_Συνέδριο στη Ν.Ιωνία Βόλου «Marketing και Αειφόρος Ανάπτυξη του Τόπου» Interreg III C Έργο Cult Mark -Πολιτιστική Κληρονομιά. Τοπική Ταυτότητα και Marketing του τόπου για βιώσιμη ανάπτυξη
13.11.2006
Ομιλία Κ. Αδαμάκη με τίτλο:
"Μετατροπή βιομηχανικών κτιρίων για πολιτιστική χρήση"