ΕΚΘΕΣΕΙΣ

17-18/6/2011_Λεμεσός_Έκθεση Φοιτητικών εργασιών (Δημοτικό Πολιτιστικό κέντρο)
17.06.2011
Φωτογραφική έκθεση από το αρχείο του Δήμου Λεμεσού
Μέλος της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής

Παράλληλη έκθεση διπλωματικών εργασιών των ελληνικών αρχιτεκτονικών σχολών