ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1994_Βόλος_Έκθεση Αρχιτεκτονικού έργου (κτίριο Σπίρερ)
23.04.1994
Συνδιοργάνωση Δ. Βόλου και Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Μαγνησίας

Συμμετοχή στην οργανωτική επιτροπή της έκθεσης μετά από εισήγησή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δ. Βόλου
Η έκθεση διοργανώθηκε και συνδιάστηκε με την δοκιμαστική πρώτη χρήση της πρώην ΚΑπναποθήκης "Σπίρερ" ως χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων της πόλης.

Συμμετοχή με έργα, στον τομέα μονοκατοικίας, Κτιρίων- Γραφείων και Βιομηχανικών Κτιρίων