ΕΚΘΕΣΕΙΣ

1985_Αθήνα_ Έκθεση Αρχιτεκτονικού έργου
23.04.1985
Βραβευμένων μελετών Εφαρμοσμένης Αρχιτεκτονικής στον αντίστοιχο διαγωνισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ
(Διοργάνωση- ΥΠΕΧΩΔΕ)
Συμμετοχή με 2 έργα

1./ Τριώροφη κατοικία στο Βόλο (1ο Βραβείο) στον τομέα της μονοκατοικίας
2./ Κέντρο υγείας Σκοπέλου (1ο Βραβείο) στον τομέα του Δημόσιου Κτιρίου