ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία διακοπών Κωτούζα στο Παπά Νερό – Πήλιο (προσθήκη)

Έτος κατασκευής : 2012

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης  Συνεργάτες: Ε. Παύλου

Ε.Τζαβέλλα
Κ. ΣαράντηςΓ. Κινατσίδης