ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία διακοπών Χαραλαμπάκη στις Μηλιές Πηλίου

Έτος κατασκευής
: 2006

Αρχιτέκτων : Κ. Αδαμάκης      
Πολ. Μηχ.: Φ. Σαμαράς        Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης                      
                      Ε.Τζαβέλλα