ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία διακοπών Τζαβέλλα στο Μαλάκι Πηλίου (προσθήκη)

Έτος κατασκευής : 1993-1995

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης Πολ .Μηχ.:  Φ. Σαμαράς Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης

Ε.Τζαβέλλα