ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία διακοπών Ξηραδάκη στο Χόρτο – Πήλιο (προσθήκη)

Έτος κατασκευής : 2010

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης Πολ .Μηχ.: Ν. Χατζηνικολάου Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης

Ε.Τζαβέλλα
Κ. Σαράντης