ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Kατοικία Κορμάζου στην Αγχίαλο Μαγνησίας (προσθήκη Α' ορόφου)

Έτος κατασκευής: 1991

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης Πολ .Μηχ.:  Φ. Σαμαράς Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης

Ε.Τζαβέλλα