ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία Καλομερά στο Βόλο

Έτος κατασκευής:
1988

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης Πολ .Μηχ.:  Φ. Σαμαράς Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης

Ε.Τζαβέλλα