ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία Κρατίδη στη Ν. Ιωνία

Έτος κατασκευής:
1998

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης Πολ .Μηχ.:  Φ. Σαμαράς Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης

Ε.Τζαβέλλα