ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία Λαμπαδάρη και αποκατάσταση υπάρχουσας αποθήκης στο Κατηχώρι Πηλίου

Έτος κατασκευής:
1992

Αρχιτέκτων:
Κ. Αδαμάκης