ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία Σαββαϊδου στα Πλατανίδια Πηλίου

Έτος κατασκευής:
1990

Αρχιτέκτων:
Κ. Αδαμάκης