ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία Δανιηλίδου στις Αφέτες Πηλίου

Έτος κατασκευής:
1993

Αρχιτέκτων:
Κ. Αδαμάκης