ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Αποκατάσταση μετασεισμικής κατοικίας Διαμαντή στο Βόλο

Έτος κατασκευής : 2010

Αρχιτέκτων :Κ. Αδαμάκης              Πολ. Μηχ.: Ν. Χατζηνικολάου     Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης
                     Ε.Τζαβέλλα
                     Κ.Σαράντης