ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Μετατροπή Καπναποθήκης Σπήρερ σε Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων (Τεχνική Υπηρεσία Δ. Βόλου)

Έτος κατασκευής: 1997

Μελετητές:  
Σύμβουλος: Κ. Αδαμάκης 
Αν. Σιαπάντα- Βλιώρα  Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γ. Σωτήρης   Πολιτικός Μηχανικός

Ε. Γαλανόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός

Γ. Ζαπάντη  Τοπογράφος Μηχανικός