ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Διώροφη κατοικία Λιανού με pilotis στο Βόλο

Έτος κατασκευής : 2006

Αρχιτέκτων: Κ. Αδαμάκης      Συνεργάτες: Δ. Καμβύση      Πολ. Μηχ.: Ν. Γερόλυμου       Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης