ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία Καλλικάντζαρου στο Βόλο

Έτος κατασκευής : 2010-2011

Αρχιτέκτων:  Κ. Αδαμάκης  Συνεργάτες: Ε. Παύλου Πολ .Μηχ.:  Φ. Σαμαράς Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης

Ε.Τζαβέλλα
Κ. Σαράντης