ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία Λάνη στον Άνω Βόλο

Έτος κατασκευής
: 2003-2005

Αρχιτέκτων : Κ. Αδαμάκης         
Πολ. Μηχ.: Φ. Σαμαράς            Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης