ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Κατοικία Καφέ στο λόφο Γορίτσας Βόλου

Έτος κατασκευής
: 2003-2005

Αρχιτέκτων : Κ. Αδαμάκης               
Πολ. Μηχ.: Φ. Σαμαράς           Ηλ. Μηχ.: Δ. Ζημέρης                    
                       Ε.Τζαβέλλα